Fra strategi til værdi 

DET VI GØR

U forener strategi, kommunikation og forandringsledelse. Vi arbejder strategisk med mening og mål for helheden og for den enkelte. Skal I styrke jeres position i markedet? Skabe et bedre arbejdsmiljø? Eller udvikle jeres lederes evne til at gøre strategien levende? Sammen finder vi vejen til forandring og værdi.

Hvorfor vælge os?

Vi bruger vores model  "De 3 K'er" - kultur, konsistens og kommunikation, når vi afklarer, hvilken værdi I er på jagt efter.  Lad os teste jeres evne til at omsætte strategi og forandringsprocesser til værdi for forretningen.

 

 
Kultur

Hvilke dele af jeres kultur, vil I væk fra? Hvilke dele af kulturen, vil I dyrke og understøtte? At arbejde med kultur er et langt og sejt træk. Kulturen skal I passe og pleje, den skal kæmpe mod udfordringer som indgroede vaner og manglende tid. I skal introducere den til nye medarbejdere og massere den ind hos de garvede. Hvilke redskaber skal I bruge for at understøtte den kultur, I vil have til at gro? 

 

 
Konsistens

Konsistens er ledelse. Hvordan sætter I rammen, så ingen er i tvivl om, hvor I skal hen? Hvordan inddrager I lederne fra alle niveauer i organisationen? Hvordan er de vigtige rollemodeller for jeres medarbejdere og viser vejen til en værdifuld måde at løse opgaverne på? 

 

 
Kommunikation

Hvad nytter det, hvis vi ikke fortæller nogen om alle de gode ting, vi får med den nye strategi? Hvordan fortæller I hele organisationen om jeres arbejde med at skabe udvikling? Hvorfor gør I det? og hvilken rolle spiller hver enkelt medarbejder? Hvordan gør I kommunikationen vedkommende, autentisk og konkret for medarbejderne?